Uw verlanglijst

In deze lijst kunt u interessante producten opslaan en op elk moment snel terugvinden.

Klik gewoon op het verlanglijst-symbool

Waarom wordt mijn aardlekschakelaar steeds weer uitgeschakeld.

De nulleider die van de whirlpool naar de zekeringenkast loopt, moet bij de schakelaar zelf en niet in de stroombus worden aangesloten, omdat dit geen speciale 240V-whirlpool is. Is de nulleider op de stroombus aangesloten, dan wordt de schakelaar na het inschakelen direct weer uitgeschakeld. Zie ook het schakelschema.

De installatie van de whirlpool moet plaatsvinden in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften ten aanzien van elektrische installaties. Laat de elektrische installatie daarom altijd uitvoeren door een erkend installateur. Elke Villeroy & Boch-whirlpool wordt volgens standaarden gemaakt en getest, om kans op elektrische schokken te minimaliseren. Een onjuiste elektronische installatie kan ertoe leiden dat de veiligheid van de whirlpool niet meer kan worden gegarandeerd en de kans bestaat op elektrische schokken, letsel en zelfs overlijden. Daarnaast kan een onveilige installatie storingen in de whirlpoolaggregaten en zelfs brand veroorzaken.