Verklaring van gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is voor ons een bijzondere prioriteit. Daarom zullen wij uw gegevens met zorg verwerken, voor een specifiek doel of in overeenstemming met uw toestemming en uitsluitend in conformiteit met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

In deze verklaring van gegevensbescherming informeren wij u over de aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Verantwoordelijk in de zin van de wetten op de gegevensbescherming is:

Villeroy & Boch AG

Saaruferstraße

66693 Mettlach

Telefoon +49 (0) 6864 813835

E-Mail [[email protected]]

(hierna te noemen "Villeroy & Boch")

 1. Wanneer en met welk doel verzamelt Villeroy & Boch persoonlijke gegevens?

In principe is het gebruik van onze websites mogelijk zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren.

Indien u gebruik maakt van één van onze diensten (bv. onze nieuwsbrief, de badkamerplanner, onze online shop of ons contactformulier) vult u vrijwillig uw gegevens in. Wij gebruiken deze gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer) uitsluitend voor het doel waarvoor u deze verstrekt (bijv. voor het verwerken van contactaanvragen, voor het verwerken van bestellingen en betalingen, voor de levering van de goederen en voor het verlenen van diensten, zoals in het bijzonder de verzending van nieuwsbrieven of badkamerplanning) en uitsluitend voor onze eigen zakelijke doeleinden. De informatie die wij van u ontvangen helpt ons uw bestelling zo soepel mogelijk te laten verlopen, onze service naar u toe te verbeteren en misbruik en fraude te voorkomen.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en soortgelijke informatie. Hierbij betreft het uitsluitend gegevens waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u opgevraagde inhoud van websites correct te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Dergelijke anonieme informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd om onze aanwezigheid op het internet en de technologie erachter te optimaliseren.

Wij verkopen uw gegevens niet, noch gebruiken wij deze voor doeleinden die niet zijn gespecificeerd.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de Villeroy & Boch Groep en door onze zakenpartners die door ons worden ingeschakeld om aan uw wensen te voldoen.

Hieronder informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens.

 1. Algemene informatie over onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zullen wij u om persoonlijke gegevens vragen (op het ogenblik van de gegevensverzameling zullen wij u uitleggen welke informatie vereist is en welke informatie u vrijwillig kunt verstrekken).

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij geavanceerde versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Gebruikers die zich hebben geregistreerd voor een of meer van de volgende diensten, hebben te allen tijde de mogelijkheid de tijdens de registratie ingezamelde gegevens te wijzigen of te wissen. Natuurlijk zullen wij u ook te allen tijde voorzien van informatie over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Wij corrigeren of wissen deze graag op uw verzoek, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan die dit onmogelijk maken. Gelieve de contactgegevens te gebruiken die aan het einde van deze verklaring van gegevensbescherming worden gegeven om contact met ons op te nemen en uw toestemming in te trekken.

 1. onze diensten in detail

Hierna wensen wij onze diensten in detail toe te lichten en in het bijzonder de rechtsgrondslag en het doel van de gegevensverwerking aan u uitleggen.

1. Kopen in onze webwinkel

Onze website biedt ook de mogelijkheid om gemakkelijk te winkelen. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling. Bij volledige afwikkeling van de overeenkomst en volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bepalingen gewist, tenzij u uitdrukkelijk met het verdere gebruik van uw gegevens hebt ingestemd.

Doel van de gegevensverwerking: uitvoering en behandeling van het door u geïnitieerde aankoopproces en naleving van wettelijke bepalingen, in het bijzonder douanevoorschriften.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt b van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) en artikel 6, deel 1, punt c van de AVG (nakoming van een wettelijke verplichting)

Om aankopen in de online shop te verrichten is het noodzakelijk dat u persoonlijke gegevens verstrekt. Zonder deze gegevens kan geen contract worden gesloten. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunt u niet op onze website winkelen.

1.1       Met een klantenaccount

Een gratis en met een wachtwoord beveiligd klantenaccount biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van alle voordelen van onze site. Wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze klantenaccount voor gepersonaliseerde diensten, worden bepaalde persoonlijke gegevens verzameld, zoals naam, adres, contact-en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons geregistreerd bent, hebt u toegang tot inhoud en diensten die wij alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden.

1.2       Zonder klantenaccount

Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de online shop zonder klantenaccount. In dat geval moet u de informatie die u nodig hebt om uw bestelling uit te voeren, invoeren op het bestelformulier "Persoonsgegevens" op de website. U slaat de ingevulde gegevens telkens op door te klikken op de knop "Volgende" die u tenslotte naar de betaling brengt. Om typefouten te voorkomen en om er zeker van te zijn dat u het juiste adres heeft ingevoerd, wordt bij het invoeren de volledigheid en juistheid van uw adres gecontroleerd.

1.3      Aankoop op rekening / huurkoop

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, geven wij uw persoonlijke contact- en bestelgegevens tijdens het bestelproces door aan Klarna. Op basis hiervan evalueert en biedt Klarna de beschikbare betaalmethoden aan. Uw doorgegeven persoonsgegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de volgende bepalingen Klarna mededeling gegevensbescherming www.klarna.com/de/datenschutz/

1.4       Veiligheid

Uw betaalgegevens worden tijdens de overdracht naar onze servers beschermd door SSL-beveiligingsprocedures. U kunt de veiligheid van de verbinding controleren aan de hand van de informatie in het URL-display van uw browser. Als het begin van de adresregel van "http" in "https" verandert, is een beveiligde verbinding ingeschakeld. Bovendien zijn alle dienstverleners die worden gebruikt voor de verwerking van betalingen gecertificeerd en voldoen ze aan de hoogste veiligheidseisen van e-commerce industriestandaards.

1.5       Inachtneming douanevoorschriften

Op grond van verschillende EU-verordeningen (2580/2001/EG, 881/2002/EG en 753/2011/EG) en andere wettelijke bepalingen zijn wij als bedrijf verplicht om de gegevens van onze klanten te vergelijken met openbare lijsten van buitenlandse handel en embargo's voordat we een verkoopcontract afsluiten. Wij voeren deze vergelijking uit om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wij voeren de vergelijking alleen uit wanneer u goederen in onze online shop tegen betaling bestelt. Alleen de volgende bestandsgegevens worden vergeleken: voornaam, naam en adres.

2. Persoonlijke nieuwsbrief

Als u zich uitdrukkelijk voor onze nieuwsbrief heeft geregistreerd, gebruiken wij uw gegevens om u regelmatig informatie over nieuwe producten, actuele aanbiedingen, wedstrijden en onze talrijke klantendiensten te sturen.

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie daadwerkelijk wordt gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, maken we gebruik van de "dubbele opt-in" procedure. Hiertoe registreren wij de aanvraag van de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en het ontvangen van het gevraagde antwoord. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Om u altijd een gepersonaliseerd aanbod te kunnen doen en te anticiperen op welke van onze producten u interesse zou kunnen hebben, maken wij voor u een klantprofiel aan op basis van de informatie die wij over u hebben. Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals uw winkelgeschiedenis en voorkeuren en interesses, die u actief met ons deelt via uw klantenaccount of die wij ontlenen aan uw opgenomen interacties met onze nieuwsbrief. Hiervoor worden marktconforme technologieën zoals cookies of tracking pixels in onze nieuwsbrief opgenomen. De berichten die wij u sturen worden gepersonaliseerd en aangepast aan uw individuele voorkeuren en interesses.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief herroepen. In elke nieuwsbrief vindt u een overeenkomstige link om dit te doen. Bovendien kunt u zich ook te allen tijde afmelden via de contactoptie aan het einde van deze informatiepagina over de gegevensbescherming.

Doel van de gegevensverwerking: regelmatig versturen van nieuwsbrieven per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming)

Profilering: Wij evalueren uw gebruik van de verstuurde nieuwsbrieven en de daaropvolgende bezoeken aan onze website om de nieuwsbrief en onze website verder te verbeteren en te optimaliseren in functie van uw actuele interesses.

Om u steeds een gepersonaliseerd aanbod te kunnen doen en te kunnen anticiperen in welke van onze producten u geïnteresseerd zou kunnen zijn, maken wij voor u een klantenprofiel aan op basis van de informatie die wij over u hebben. Wij doen dit door gebruik te maken van bestaande informatie, zoals uw winkelgeschiedenis en voorkeuren en interesses die u actief met ons deelt via uw klantenaccount of die wij afleiden uit uw geregistreerde interacties met onze nieuwsbrief. Daartoe gebruiken wij in onze nieuwsbrief standaardmarkttechnologieën zoals cookies of trackingpixels. De berichten die wij u sturen zijn gepersonaliseerd en aangepast aan uw individuele voorkeuren en interesses.

3. My Club

Als lid van de My Club neemt u deel aan het klantenbindingsprogramma van Villeroy & Boch. Hiervoor is een passende registratie nodig met vermelding van de gevraagde persoonlijke gegevens. Wij bewaren uw wachtwoord voor uw My Club-account en de aankopen die u hebt gedaan, naast de persoonlijke gegevens die u bij uw registratie hebt verstrekt. Uw lidmaatschap biedt tal van voordelen, die u in detail kunt lezen in de deelnemersvoorwaarden van de My Club. U ontvangt ook bonuspunten voor alle bonusaankopen die u één keer per jaar in de vorm van een aankoopbon worden toegestuurd. Bovendien ontvangt u elke twee maanden informatie over exclusieve promoties en evenementen van de My Club via een speciale nieuwsbrief.

Doel van de gegevensverwerking: verzending speciale aanbiedingen en informatie over de producten van Villeroy & Boch AG.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming)

4. Badkamerplanner en badkamerinspirator

In het onderdeel “Badkamerplanning” van onze website kunt u een plan voor uw individuele badkamer maken. Dit plan zal u dan per e-mail worden toegestuurd. Bovendien kunt u het plan laten doorsturen naar een handelaar van uw keuze, die u vervolgens per e-mail of telefonisch zal adviseren over de door u gekozen badkamer.

Doel van de gegevensverwerking: verzenden van een door u aangemaakt badkamerplan en doorgeven van uw contactgegevens aan een door u gekozen handelaar ten behoeve van de advisering via e-mail/telefoon door de deze handelaar.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming)

5. Nakoopservice

Mocht uw porseleinserie op enig moment uit productie genomen worden kunt u hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld door onze inkoopservice – tot 12 maanden voor het eigenlijke aflopen van de serie. Hierdoor blijft er voldoende tijd over voor nieuwe of aanvullende aankopen. Er wordt alleen contact met u opgenomen als de door u geregistreerde inrichting afloopt.

Doel van de gegevensverwerking: verzenden van informatie over productcycli en de beschikbaarheid van bepaalde producten op de markt.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming)

6. Prijsvragen en wedstrijden

Af en toe heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan prijsvragen en wedstrijden op onze website. In het kader van deze acties kunnen ook persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam, adres en andere noodzakelijke gegevens) worden verzameld en opgeslagen voor verwerking in overeenstemming met de toepasselijke deelnamevoorwaarden. De persoonlijke gegevens die u ons in het kader van een dergelijke actie verstrekt, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de actie (in het geval van een wedstrijd bijv. voor het bepalen van de prijs, kennisgeving van de prijs en verzending van de prijs) en zullen na het einde van de actie worden gewist.

Op voorwaarde dat u in het kader van de promotie uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, sturen wij u onze nieuwsbrief zoals beschreven in III. 2. hierboven. Het zal geen negatieve gevolgen hebben voor uw kansen om te winnen of uw deelname aan een prijstrekking als u later uw toestemming intrekt.

Doel van de gegevensverwerking: het uitvoeren en afhandelen van de prijsvraag/wedstrijd.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming)

7. Geschenkenlijst

U heeft de mogelijkheid om de producten die beschikbaar zijn in onze online shop over te zetten naar een geschenkenlijst en deze daar te beheren. Hiervoor moet een klantenaccount worden aangemaakt. U kunt de lijst met geschenken die u hebt gemaakt dan via een link naar de door u genoemde personen sturen.

Doel van de gegevensverwerking: een selectie van producten van Villeroy & Boch AG verzenden naar een door u gedefinieerde groep ontvangers met uw e-mailadres als afzender.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming)

8. Contactformulier/Chat

Als u per e-mail of contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag, eventuele vervolgvragen en indien nodig voor het toesturen van het opgevraagde informatiemateriaal.

Doel van de gegevensverwerking: antwoorden op uw verzoek.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt b van de AVG (noodzakelijk voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen)

Intrekking van de toestemming:

De door u gegeven toestemming is altijd vrijwillig en kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen voor de toekomst worden herroepen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Villeroy & Boch op bovenstaand adres.

9. CRM-systeem

Om de klantdialoog met u zo goed mogelijk te kunnen voeren, beheren wij de relaties met onze klanten, geïnteresseerden en partners in een centrale CRM-database. Dit stelt ons in staat om individuele klantrelaties met u aan te gaan en snel te op vragen te reageren.

Doel van de gegevensverwerking: beheer van klantdialoog en snellere verwerking met betrekking tot verkoop, service en marketing

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt f van de AVG (gerechtvaardigde belangen)

Gerechtvaardigde belangen:

 • Snelle en efficiënte verwerking van vragen van klanten, geïnteresseerden en partners
 • Ondersteuning van onze processen met betrekking tot service, verkoop en marketing door een ervaren en betrouwbare partner en vermindering van onze eigen inspanningen met betrekking tot de te onderhouden IT-infrastructuur

Ontvanger van de gegevens: CRM-aanbieder

De technische dienstverlener van het CRM-systeem is in een derde land gevestigd. De gegevensverwerking wordt gewaarborgd door een contract voor de verwerking van bestellingen en de standaardcontractbepalingen van de EU die met de dienstverlener zijn overeengekomen.

10. Klikken en ontmoeten

U hebt ook de mogelijkheid om tijdens de Corona-pandemie lokaal te winkelen in onze plaatselijke winkels. Voorwaarde hiervoor is dat u een overeenkomstige winkelafspraak met ons reserveert. De gegevens die u verstrekt bij het reserveren van een afspraak worden uitsluitend gebruikt om uw bezoek te beheren en telefonisch contact met u op te nemen indien u niet beschikbaar bent op het gereserveerde tijdstip en andere klanten onze winkel niet kunnen bezoeken vanwege hun bestaande reservering.

Doel van de gegevensverwerking: Administratie en boeking van de door u gemaakte afspraak.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO (Noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd).

11. Productnotificaties / verlanglijst-alers

Als u zich uitdrukkelijk voor onze productnotificaties en verlanglijst-alerts hebt aangemeld, dan gebruiken wij uw gegevens om u berichten te sturen over wijzigingen in uw verlanglijst (prijzen en beschikbaarheid) en om u regelmatig aan uw verlanglijst te herinneren.

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie  daadwerkelijk wordt gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, maken we gebruik van de "dubbele opt-in" procedure. Hiertoe registreren wij de aanvraag van de alerts, het versturen van een bevestigingsmail en het ontvangen van het gevraagde antwoord. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de productnotificaties en verlanglijst-alerts en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor de verzending van productinformatie herroepen. In elke productnotificatie en alert vindt u een overeenkomstige link om dit te doen. Bovendien kunt u zich ook te allen tijde afmelden via de contactoptie aan het einde van deze informatiepagina over de gegevensbescherming.

Indien u zich afmeldt, beschouwen wij uw toestemming voor het aanmaken van uw persoonlijk gebruikersprofiel en de ontvangst van productinformatie op basis daarvan als ingetrokken.

Doel van de gegevensverwerking: Productmeldingen en waarschuwingen per e-mail verzenden naar het door u opgegeven e-mailadres.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming)

 1. Verzameling van gegevens tijdens uw bezoek aan onze website

Naast de gegevens die u zelf hebt ingevoerd, verzamelen wij nog meer gegevens van u via cookies en tracking tijdens uw bezoek. Hierover willen wij u hieronder informeren.

1. Cookies

Er worden op bepaalde pagina’s van onze websites “Cookies” gebruikt. Deze standaardtechnologie verbergt kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt en die het onder andere mogelijk maken om het bezoeken van een website comfortabeler of veiliger te maken. Hierdoor verkrijgen wij automatisch bepaalde gegevens zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem van uw computer en uw internetverbinding. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het aanbod op een website beter af te stemmen op de interesses van bezoekers of om het aanbod in het algemeen op basis van statistische evaluaties te verbeteren.

U kunt zelf bepalen of de browser die u gebruikt cookies toestaat of niet. Houd er rekening mee dat de functionaliteit van de website beperkt of zelfs uitgeschakeld kan zijn als cookies niet toegestaan zijn.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen naar een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen wij de navigatie voor u vergemakkelijken en een correcte weergave van onze websites mogelijk maken.

Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.

2. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna:: Google). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe u de site gebruikt. De door het Cookie ingewonnen informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik aan te bieden.

We maken ook gebruik van de technische uitbreiding "Google Signals", die cross-device tracking, d.w.z. een eindapparaat overkoepelende tracking, mogelijk maakt. Dit maakt het mogelijk om een enkele websitebezoeker met verschillende eindapparaten in verband te brengen. Dit gebeurt echter alleen als de bezoeker tijdens het bezoek aan de website is ingelogd bij een Google-service en ook de optie "gepersonaliseerde reclame" in zijn Google-accountinstellingen heeft geactiveerd. Ook dan zijn er echter geen persoonlijke gegevens of gebruikersprofielen voor ons toegankelijk; deze blijven voor ons anoniem.

Als u geen gebruik wilt maken van Google Signals, kunt u gepersonaliseerde reclame uitschakelen in uw Google-accountinstellingen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de verzameling van de door het Cookie ingewonnen informatie betreffende uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare plug-in te downloaden en te installeren in uw browser: Browser-plug-in voor de uitschakeling van Google Analytics.

Als alternatief voor de add-on (invoegtoepassing) voor browsers of mobiele browsers, kunt u de verzameling door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren Er wordt een opt-out-cookie ingesteld waarmee de toekomstige verzameling van uw gegevens bij bezoek aan deze website wordt voorkomen. Na het verwijderen van de cookies moet deze procedure worden herhaald.

3. Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van de Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Tijdens het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Nadere informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de Privacyverklaring van Google. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens wijzigen in het centrum voor gegevensbescherming.

Gedetailleerde instructies over het beheer van uw eigen gegevens met betrekking tot Google-producten vindt u hier.

4. Gebruik van Google reCAPTCHA

Om voldoende gegevensbeveiliging te garanderen tijdens de verzending van formulieren, maken we in bepaalde gevallen gebruik van de reCAPTCHA-service van Google Inc., voornamelijk om te onderscheiden of gegevensinvoer wordt uitgevoerd door een natuurlijke persoon of onrechtmatig door mechanische en geautomatiseerde verwerkingsmechanismen. De service omvat het verzenden naar Google van het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service. Uw IP-adres wordt echter in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google afgekort. Het IP-adres dat in het kader van reCaptcha door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd, tenzij u op het ogenblik dat u de plug-in "reCAPTCHA" gebruikt, bij uw Google-account bent ingelogd. Hiervoor gelden de afwijkende bepalingen met betrekking tot gegevensbeveiliging van Google Inc.

Meer informatie over de richtlijnen met betrekking tot gegevensbeveiliging van Google Inc. vind u op www.google.de/intl/de/privacy of www.google.com/intl/de/policies/privacy/

5. Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Als u op onze website gekomen bent via een door Google geplaatste advertentie, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. Deze cookie voor conversie tracking wordt ingesteld wanneer een gebruiker klikt op een advertentie die door Google geplaatst werd. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de

gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversie cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen.

Klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversie tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u het instellen van een hiervoor vereiste cookie weigeren – bijvoorbeeld via browserinstellingen die de automatische instelling van cookies over het algemeen uitschakelen of uw browser zo instellen dat cookies van het domein "googleleadservices.com" worden geblokkeerd.

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet kunt verwijderen zolang u niet wilt dat meetgegevens worden opgenomen. Als u al uw cookies in uw browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

6. Inzet van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketing-functie van Google Inc. om op interesse gebaseerde advertenties te presenteren aan websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google. In de browser van de bezoeker wordt een "cookie" opgeslagen, waarmee de bezoeker kan worden herkend wanneer hij websites bezoekt die tot het advertentienetwerk van Google behoren. Op deze pagina's kan aan bezoekers reclame worden aangeboden met betrekking tot inhoud die al eerder is bezocht door bezoekers van websites die gebruik maken van de remarketing-functie van Google.

Google verzamelt daarbij volgens eigen verklaringen geen persoonlijke gegevens. Als u de Remarketing-functie van Google echter niet wilt gebruiken, kunt u deze in principe uitschakelen door de juiste instellingen op www.google.com/settings/ads in te schakelen. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde reclame via het Advertising Network Initiative uitschakelen door de instructies op www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. te volgen.

De standaardcontractbepalingen van de EU werden met Google overeengekomen, zodat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

7. Imbedded YouTube-Videos

Op sommige van onze websites zijn YouTube-video's ingebed. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA is de operator van de bijbehorende plug-ins. Wanneer u een pagina bezoekt met de plug-in van YouTube, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. YouTube wordt daarbij geïnformeerd welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

Als er een YouTube-video wordt gestart, maakt de provider gebruik van cookies die informatie over het gedrag van de gebruiker verzamelen.

Als u de opslag van cookies voor het Google Ad-programma hebt uitgeschakeld, hoeft u bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de verklaring van gegevensbescherming van de aanbieder onder: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

8. Social Plugins

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van zogenaamde "Social-Media-Buttons". Om uw gegevens te beschermen, vertrouwen wij voor de implementatie op de "Shariff"-oplossing. Dit betekent dat deze knoppen op de website alleen als afbeeldingen zijn geïntegreerd, die een link naar de betreffende website van de knoppenaanbieder bevatten. Door op de afbeelding te klikken wordt u doorgestuurd naar de diensten van de betreffende aanbieder. Pas dan worden uw gegevens naar de desbetreffende aanbieders gestuurd. Als u niet op de afbeelding klikt, is er geen uitwisseling tussen u en de aanbieders van de sociale media knoppen. Informatie over het verzamelen en het gebruik van uw gegevens in de sociale netwerken vindt u in de respectievelijke gebruiksvoorwaarden van de respectievelijke aanbieders.

We hebben de sociale media-knoppen van de volgende bedrijven geïntegreerd op onze website:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)

Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)

Pinterest (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA)

Instagram (601 Willow Rd - Menlo Park CA 94025 - USA)

9. Facebook-pixel

Op onze website is de Facebook Custom Audiences-pixel geïmplementeerd.

Facebook verzamelt de persoonsgegevens van bezoekers van de website en verwerkt deze in overeenstemming met het gegevensbeleid van Facebook. Dit omvat met name interacties met de website en informatie over het apparaat van de gebruiker (hieronder "bezoekersgegevens"). Meer informatie over de verwerkte bezoekersgegevens vindt u in de informatie over Page Insights-gegevens van Facebook.

De bezoekersgegevens kunnen met name worden gebruikt om bezoekers van de website inhoud of advertenties te tonen op basis van hun interesse in bepaalde delen van de website of hun interacties met de inhoud ervan.

Voor de bovengenoemde doeleinden worden zogenaamde cookies opgeslagen op de apparaten van de bezoekers van onze website; dit zijn kleine bestanden waarin de bovengenoemde informatie geanonimiseerd wordt opgeslagen (dus zonder duidelijke gegevens zoals namen of e-mailadressen). Details over de cookies en de opties om bezwaar te maken vinden gebruikers in de cookie-richtlijn van Facebook. (Link naar cookie- richtlijn van Facebook)

De bezoekersgegevens worden door Facebook in de Verenigde Staten verwerkt, waarbij met Facebook EU standaard contractuele clausules zijn overeengekomen en Facebook hierbij verzekert zich te houden aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Villeroy & Boch is samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van onze website die door Facebook Custom Audiences worden verzameld in overeenstemming met artikel 4 nr. 7 AVG, en heeft hiervoor een speciale overeenkomst conform art. 26 par. 1 p. 2 met Facebook afgesloten.

In deze overeenkomst wordt met name vastgelegd dat Facebook primair verantwoordelijk is voor gegevensverwerking en dat Villeroy & Boch geen toegang heeft tot de individuele gegevens van bezoekers (maar alleen tot geaggregeerde statistieken, bijvoorbeeld met betrekking tot geslacht- of leeftijdsverdeling). Facebook verbindt zich er ook toe de rechten van de betrokkenen te respecteren en bijvoorbeeld om informatie, bezwaar- of verwijderingsverzoeken te beantwoorden.

Villeroy & Boch vraagt bezoekers van de website rechtstreeks contact op te nemen met Facebook om hun rechten als betrokkene met betrekking tot de verwerking van hun gegevens door Facebook te doen gelden. Villeroy & Boch kan bijvoorbeeld informatieverzoeken ook alleen naar Facebook doorsturen.

Villeroy & Boch wijst er verder op dat volgens de overeenkomst met Facebook de Ierse Autoriteit Persoonsgegevens de verantwoordelijke autoriteit is voor het toezicht op de verwerking onder gedeelde verantwoordelijkheid. Bezoekers van de Facebook-pagina hebben het recht om naast de lokale toezichthoudende autoriteit die voor hen verantwoordelijk is een klacht bij de Ierse Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

10. Pinterest-Tag

Deze website bevat een pixel (Pinterest-tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd

Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland). Via deze pixel wordt informatie over het gebruik van deze website (bijv. informatie over bekeken artikelen) onder gezamenlijke verantwoordelijkheid door Pinterest Europe Limited en Villeroy & Boch verzameld en aan Pinterest Europe Limited doorgegeven. De verdere verwerking van de gegevens die naar Pinterest Europe Limited worden verzonden, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Pinterest Europe Limited op basis van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze informatie die naar Pinterest Europe Limited wordt verzonden, kan aan u persoonlijk worden toegewezen met behulp van verdere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft opgeslagen, bijvoorbeeld omdat u een account op het sociale netwerk "Pinterest” hebt. Op basis van de informatie die via de pixel wordt verzameld, kunnen interesse-gerelateerde advertenties voor onze aanbiedingen in uw Pinterest-account (retargeting) worden weergegeven. De via de pixel verzamelde informatie kan ook door Pinterest Europe Limited worden geaggregeerd. De geaggregeerde informatie kan door Pinterest Europe Limited worden gebruikt voor zijn eigen advertentiedoeleinden en voor advertentiedoeleinden van derden. Op deze manier kan Pinterest Europe Limited bepaalde interesses afleiden uit uw surfgedrag op deze website en deze informatie ook gebruiken om reclame voor aanbiedingen van derden te maken. Pinterest Europe Limited kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met verdere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "Pinterest", zodat er bij Pinterest Europe Limited een profiel over u kan worden opgeslagen. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Voor de bovengenoemde doeleinden, op voorwaarde dat u toestemming geeft voor onze cookies, worden zogenaamde cookies opgeslagen op de apparaten van de bezoekers van onze website; dit zijn kleine bestanden waarin de bovengenoemde informatie geanonimiseerd wordt opgeslagen (dus zonder duidelijke gegevens zoals namen of e-mailadressen). Details over de cookies en de opties om bezwaar te maken vinden gebruikers in de cookie-richtlijn van Pinterest.

Voor zover Pinterest Europe Limited uw gegevens als de in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving enige verantwoordelijke verwerkt, is het mogelijk dat uw gegevens van Pinterest Europe Limited naar de VS worden verzonden. Met betrekking tot de VS heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat dit een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming is. In dit verband bestaat met name het risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat u hierbij over voldoende rechtsmiddelen beschikt. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, paragraaf 1, letter a) AVG (toestemming).

Meer informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited vindt u hier: policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Villeroy & Boch is samen met Pinterest verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van onze website die door de "Pinterest tag" worden verzameld in overeenstemming met artikel 4 nr. 7 AVG, en heeft hiervoor een speciale overeenkomst conform art. 26 par. 1 pag. 2 met Pinterest afgesloten.

In deze overeenkomst wordt met name vastgelegd dat Pinterest primair verantwoordelijk is voor gegevensverwerking en dat Villeroy & Boch geen toegang heeft tot de individuele gegevens van bezoekers (maar alleen tot geaggregeerde statistieken, bijvoorbeeld met betrekking tot geslacht- of leeftijdsverdeling).

Een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt voor conversietracking via de functie "Pinterest tag" vindt u hier. U kunt uw toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw

persoonsgegevens voor conversietracking via de functie "Pinterest tag" op elk moment voor de toekomst intrekken door onze cookie-banner opnieuw te openen via de footer van onze homepage en uw instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

11. Criteo

De retargeting-technologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, is in deze website geïntegreerd. Met behulp van deze technologie is het mogelijk om gebruikers op sites van derden (zogenaamde publisher sites) advertenties te tonen voor producten die ze op deze website hebben bekeken. Hiertoe verzamelt Criteo informatie over het gebruiksgedrag op deze website door gebruik te maken van tracking cookies en vergelijkbare technologieën die in de browser worden opgeslagen en door gebruik te maken van advertentie- ID's in omgevingen die geen cookies ondersteunen - bijvoorbeeld apps. Met behulp van deze technologieën kan Criteo trends analyseren en de interesses van individuele gebruikers met betrekking tot websites en apps identificeren.

Criteo gebruikt deze technologieën om bezoekers van de websites en apps van haar partners te identificeren. Door Criteo geïdentificeerde gebruikers ontvangen een technische ID. Criteo verzamelt op geen enkel moment persoonlijke gegevens die kunnen worden gebruikt voor persoonlijke identificatie, zoals namen of adressen. Criteo analyseert uitsluitend de bekeken producten of het zoekgedrag en de bezochte pagina's op de website van de partner voor wie Criteo advertenties levert.

Om gepersonaliseerde advertenties te leveren en een naadloze online ervaring te bieden, kan Criteo de ID's van de verschillende gebruikte browsers synchroniseren ("ID-synchronisatie"). Dankzij deze ID-synchronisatietechnologie is Criteo altijd in staat de meest relevante advertenties aanbieden – ongeacht de gebruikte browser of het gebruikte apparaat – zonder dat Criteo persoonlijke gegevens zoals namen of adressen hoeft te verzamelen en te verwerken.

Hiertoe gebruikt Criteo exacte koppelingsmethoden op basis van de technische gegevens die zijn verzameld door middel van de gebruikte Criteo-technologieën – zoals de ID's van onze advertentiepartners of versleutelde e-mailadressen die de partners aan Criteo doorgeven. Meer informatie over gegevensbescherming bij Criteo vindt u op www.criteo.com/de/privacy/.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, paragraaf 1, letter a) AVG.

Villeroy & Boch is samen met Criteo verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van onze website die door retargeting-technologie van Criteo worden verzameld in overeenstemming met artikel 4 nr. 7 AVG, en heeft hiervoor een speciale overeenkomst conform art. 26 par. 1 pag. 2 met Criteo afgesloten.

In deze overeenkomst wordt met name vastgelegd Criteo primair verantwoordelijk is voor gegevensverwerking en dat Villeroy & Boch geen toegang heeft tot de individuele gegevens van bezoekers (maar alleen tot geaggregeerde statistieken, bijvoorbeeld met betrekking tot geslacht- of leeftijdsverdeling).

Een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt voor conversietracking via Criteo vindt u hier.

U kunt uw toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor conversietracking op elk moment voor de toekomst intrekken door onze cookie-banner opnieuw te openen via de footer van onze homepage en uw instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

12. LinkedIn Insight Tag

Onze websites gebruiken de conversietracking "Insight-tag" van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Hierdoor kunnen gebruikers van onze websites op interesses gebaseerde advertenties ("LinkedIn ads") te zien krijgen wanneer ze het sociale netwerk LinkedIn of andere websites bezoeken die dit proces ook gebruiken. Wij gebruiken deze tool om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn en om onze website interessanter voor u te maken (retargeting).

Door de gebruikte marketingtool maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van LinkedIn als u hiervoor eerder toestemming hebt gegeven in onze cookie-verklaring. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door LinkedIn worden verzameld door het gebruik van deze tool en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de LinkedIn Insight-tags te integreren, ontvangt LinkedIn de informatie dat u de betreffende website op onze website hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een LinkedIn-service, kan LinkedIn het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij LinkedIn bent geregistreerd of niet bent aangemeld, bestaat de mogelijkheid dat LinkedIn uw IP-adres en andere identificatiekenmerken te weten komt en opslaat.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader conversietracking met de "Insight-tag" is de toestemming die u hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, lid a), AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens stelt ons in staat om de omzet te bevorderen door goederen of diensten te verkopen.

Villeroy & Boch is samen met LinkedIn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van onze website die door de "Insight-tag" worden verzameld in overeenstemming met artikel 4 nr. 7 AVG, en heeft hiervoor een speciale overeenkomst conform art. 26 par. 1 pag. 2 met LinkedIn afgesloten.

In deze overeenkomst wordt met name vastgelegd LinkedIn primair verantwoordelijk is voor gegevensverwerking en dat Villeroy & Boch geen toegang heeft tot de individuele gegevens van bezoekers (maar alleen tot geaggregeerde statistieken, bijvoorbeeld met betrekking tot geslacht- of leeftijdsverdeling).

Een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt voor conversietracking via de functie "Insight-tag" vindt u hier. U kunt uw toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor conversietracking via de functie "Insight-tag" op elk moment voor de toekomst intrekken door onze cookie-banner opnieuw te openen via de footer van onze homepage en uw instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

13. TikTok Pixel

Op onze website is de "TikTok-pixel" van de aanbieder TikTok (voor EU: TikTok Technology Limited, registered office 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland) geïmplementeerd. Met behulp van deze pixel wordt bij verlening van uitdrukkelijke toestemming door de gebruiker in het kader van de cookie-toestemming een verbinding met de TikTok servers tot stand gebracht bij het bezoek aan onze website. Hierbij wordt het gedrag van de gebruikers op onze website bijgehouden om gerichte advertenties te kunnen plaatsen.

Hierbij worden ook het IP-adres en informatie over het eindapparaat van de gebruiker naar TikTok verzonden. TikTok gebruikt deze gegevens om de gebruikers van onze website te identificeren en hun acties aan een TikTok gebruikersaccount toe te wijzen.

TikTok gebruikt deze gegevens vervolgens om gerichte en gepersonaliseerde advertenties aan de gebruikers te tonen en om op interesses gebaseerde gebruikersprofielen te creëren. De verzamelde gebruikersgegevens zijn voor Villeroy & Boch anoniem en kunnen niet worden bekeken; ze kunnen alleen worden gebruikt in het kader van het meten van de effectiviteit van advertenties.

Informatie over hoe TikTok de met de TikTok-pixel verzamelde informatie verzamelt, gebruikt en beschermt, vindt u in detail in de privacy policy voor gebruikers van TikTok.

De op deze website verzamelde gebruikersgegevens worden in principe binnen de EU of de EER verwerkt. Hiertoe is met TikTok Ierland een betreffende overeenkomst inzake gegevensbescherming gesloten. Met de desondanks bestaande toegangsmogelijkheid door TikTok Inc, USA werd rekening gehouden door de sinds juni 2021 gepubliceerde EU-modelcontractbepalingen met TikTok Ierland af te sluiten.

Villeroy & Boch is samen met TikTok verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van onze website die door de TikTok-pixel worden verzameld in overeenstemming met artikel 4 nr. 7 AVG, en heeft hiervoor een speciale overeenkomst conform art. 26 par. 1 p. 2 met TikTok afgesloten.

In deze overeenkomst wordt met name vastgelegd TikTok primair verantwoordelijk is voor gegevensverwerking en dat Villeroy & Boch geen toegang heeft tot de individuele gegevens van bezoekers. TikTok verbindt zich er ook toe de rechten van de betrokkenen te respecteren en bijvoorbeeld om informatie, bezwaar- of verwijderingsverzoeken te beantwoorden.

Villeroy & Boch vraagt bezoekers van de website rechtstreeks contact op te nemen met TikTok om hun rechten als betrokkene met betrekking tot de verwerking van hun gegevens door TikTok te doen gelden. Villeroy & Boch kan bijvoorbeeld informatieverzoeken ook alleen naar TikTok doorsturen.

Villeroy & Boch wijst er verder op dat volgens de overeenkomst met TikTok, de gegevensbeschermingsautoriteit van Saarland de verantwoordelijke autoriteit is voor het toezicht op de verwerking onder gedeelde verantwoordelijkheid. Bezoekers van de TikTok-site hebben het recht om een klacht bij de Ierse Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

14. Mynewsdesk

ZWe maken gebruik van een dienst van Mynewsdesk AB, registratienummer 556634-1276, met hoofdzetel in Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm, om persberichten weer te geven op onze persrubriek.

De website www.mynewsdesk.com, die bij het oproepen van de persrubriek op onze website als inline frame is geïntegreerd, maakt ook gebruik van cookies. Nadere informatie over de cookies van www.mynewsdesk.com is te vinden onder www.mynewsdesk.com/de/about/terms-and-conditions/cookies.

15. Villeroy & Boch fanpages op sociale netwerk/platforms

We maken gebruik van onze fanpagina's op sociale netwerken en platforms voor actieve communicatie met klanten en gebruikers. Wanneer u deze fanpagina's bezoekt, kunnen uw gegevens worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden om met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen te maken. Wij gebruiken deze om u binnen en buiten de platforms advertenties te laten zien op basis van uw veronderstelde interesses. Voor dit doel worden er cookies gebruikt wanneer u onze fanpagina's bezoekt die het gebruiksgedrag van de pseudonieme gebruiker opslaan.

U vindt een volledige beschrijving van de betreffende verwerking en de mogelijkheden voor bezwaar in de informatie die door de betreffende aanbieder wordt verstrekt.

Deze kan u ook het beste ondersteunen met informatieverzoeken en het uitoefenen van gebruikersrechten. Als u hierbij hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met u op.

16. Bazaarvoice

Om productbeoordelingen door onze klanten mogelijk te maken en om de relevantie ervan voor andere klanten te onderzoeken, maken wij gebruik van de diensten van Bazaarovice Inc, 10901 Stonelake Blvd Austin, Texas 78759, USA (www.bazaarvoice.com).

Om productbesprekingen uit te voeren, geven wij hen uw e-mailadres om u uit te nodigen productbesprekingen in te dienen via e-mail, maar alleen als u een product op onze website hebt gekocht en u er niet voor hebt gekozen geen uitnodigingen voor productbesprekingen te ontvangen.

Om te registreren hoe bezoekers van onze website rekening houden met de ingediende productbeoordelingen, worden op onze webpagina's ook zogenaamde pixels, d.w.z. kleine beeldelementen, alsmede cookies geïntegreerd. Bovendien worden cookies geplaatst wanneer productbeoordelingen en productvragen worden ingediend en opgeroepen, om beide diensten mogelijk te maken. Als bezoekersgegevens worden onder meer de product-ID, de bestel-ID en de gebruikers-ID verwerkt.

Een toewijzing aan u gebeurt alleen via een willekeurig gegenereerde numerieke waarde. Er wordt geen verband gelegd met direct persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres.

Meer informatie over de verwerkte bezoekersgegevens vindt u hier:

knowledge.bazaarvoice.com/wp-content/conversations/en_US/Collect/bvpixel.html

Met Bazaarvoice zijn EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen bij de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. Bazaarvoice's privacybeleid vindt u hier.

17. Gebruik van AX Semantics

Om onze content-ervaring te verbeteren, variëren we de inhoud die onze gebruikers zien op basis van hun gedrag. Hiertoe maken we gebruik van de personalisatiedienst "AX Semantics" van AX Semantics GmbH (https://en.ax-semantics.com).

AX Semantics ontvangt vanwege het implementatie-type geen persoonsgegevens. De gegevens die over uw gebruik van deze website worden gegenereerd, worden niet gepersonaliseerd en anoniem naar een AX-server verzonden. Meer informatie vindt u hier: en.ax-semantics.com/data-privacy

18. Gebruik van AB Tasty

Wij maken gebruik de webanalysedienst AB Tasty van het bedrijf AB TASTY SAS, 17 - 19 Rue Michel-le-Comte 75003, Parijs ("AB Tasty") om A/B- of multivariate-tests uit te voeren en zo ons online aanbod voortdurend te verbeteren.

AB Tasty verzamelt statistische informatie over bezoekers. Bij deze informatie gaat het om gebruiksgegevens (gebruikte browser, aantal bekeken pagina's, aantal bezoeken, volgorde van bezoek, duur van bezoek, interactieve acties zoals het plaatsen/verwijderen van producten in een winkelwagentje, registratie van het gebruik van afzonderlijke websites (behalve tijdens het uitchecken en bij het registratieproces) etc.) die anoniem en statistisch worden beoordeeld.

Koppeling aan een specifieke persoon of een individuele aankoop is op geen enkel moment mogelijk.

Daarnaast gebruikt AB Tasty uw IP-adres om de geolocatie (regionale details van uw locatie) te bepalen. Na het bepalen van de geolocatie, hetgeen direct plaatsvindt wanneer u de site bezoekt, wordt uw IP-adres onmiddellijk gewist.

Er wordt een persoonlijk patroon opgesteld om inhoud weer te geven die bij uw interesses aansluit. Dit patroon is versleuteld en kan niet aan uw persoon worden gekoppeld.

Er worden cookies opgeslagen voor het registreren en herkennen van sitebezoekers. Deze cookies hebben een maximale looptijd van 13 maanden en worden hierna automatisch verwijderd.

U hebt bovendien de mogelijkheid om cookies handmatig te verwijderen of toekomstige opslag te voorkomen. Via de link www.villeroy-boch.nl/shop/nl/ wordt er een opt-out-cookie geplaatst die toekomstige opslag voorkomt. Als u uw browser-cookies verwijdert, dan is een nieuwe opt-out via deze link noodzakelijk. Wij willen u erop wijzen dat bij een opt-out sommige functies van de website niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

19.       Doel van de verwerking, rechtsgrondslag en gerechtvaardigde belangen

Voor de hierboven genoemde punten geldt het volgende:

Doel van de gegevensverwerking: Veilig beheer van de website en het creëren van de mogelijkheid tot doelgerichte adressering van klanten.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming via onze cookie-toestemming); in uitzonderlijke gevallen waarin geen toestemming vereist is, baseren wij onze verwerking op ons rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, deel 1, punt van de AVG.

Gerechtvaardigde belangen:

 • Verzekering van de goede werking van onze website
 • Optimalisatie van onze website
 • Verzameling van statistieken over het gebruik van onze website

Intrekking van de toestemming:

De door u gegeven toestemming is altijd vrijwillig en kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen voor de toekomst worden herroepen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Villeroy & Boch op bovenstaand adres.

 1. Ontvangers/categorieën van ontvangers

1. Aan andere bedrijven binnen de Villeroy & Boch Groep

De persoonlijke gegevens die u tijdens de registratie verstrekt (uw naam, e-mailadres, wachtwoord en geboortedatum) worden doorgegeven aan andere bedrijven van de Villeroy & Boch Groep, zodat het bedrijf dat voor u verantwoordelijk is ondersteuning kan bieden.

Wij kunnen de gegevens uit uw profiel doorgeven aan andere bedrijven van de Villeroy & Boch Groep als beide bedrijven verantwoordelijk zijn voor uw persoonlijke gegevens of als de andere bedrijven optreden als onze dienstverlener en uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met onze instructies of namens ons.

We geven anonieme en geaggregeerde informatie door aan andere bedrijven van de Villeroy & Boch Groep voor gebruik in trendanalyses.

2. Aan V&B Fliesen GmbH

Op onze website hebben wij onder het kopje "Tegels" ook het aanbod van de firma V&B Fliesen GmbH opgenomen. www.villeroy-boch.nl/producten/tegels.html

Daar heeft u ook de mogelijkheid om een contactaanvraag in te dienen. Alle contactaanvragen met betrekking tot tegels worden onmiddellijk doorgestuurd naar V&B Fliesen GmbH, die dan contact met u opneemt. Na doorsturen verwijderen wij deze verzoeken uit onze systemen.

3. Aan andere derde partijen

De door u ingevoerde gegevens worden alleen doorgegeven voor het uitvoeren van bestellingen, bv. aan postorderbedrijven of betalingsdienstaanbieders, of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Voorbeelden van dergelijke ontvangers zijn:

 • autoriteiten en rechtbanken (wettelijke informatieplicht)
 • advocaten bij wet (tenuitvoerlegging van vorderingen)
 • financiële instellingen (verwerking van betalingstransacties)
 • kredietinstellingen (voor kredietbeoordeling)
 • bedrijfsrevisoren op het gebied van economische zaken en loonbelasting/fiscaliteit (mandaat wettelijke controle)
 • verzekeringsmaatschappijen,  verzekeringsmakelaars
 • belastingconsulenten
 • deskundigen/beoordelaars
 • zorgverzekeraars/pensioenfondsen  (sociale  verzekeraars)

4. Dataverwerking in een derde land

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien wij dit doen in verband met het gebruik van diensten van derden of de overdracht van gegevens aan derden, dan zal dit alleen plaatsvinden indien wij onze contractuele verplichtingen nakomen op basis van uw toestemming, een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van speciale garanties of door middel van een overeenkomstige contractuele verplichting, met inbegrip van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij het Europese niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

VI. Informatie over kinderen

In principe verzamelen wij niet bewust persoonlijke gegevens over kinderen onder de 13 jaar. Indien we ons ervan bewust worden dat we per ongeluk persoonlijke gegevens hebben verzameld over kinderen jonger dan 13 jaar, zullen we stappen ondernemen om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij we door een wettelijke opslagverplichting gedwongen zijn deze te bewaren.

VII. Verplichting tot het verstrekken van gegevens, geautomatiseerde besluitvorming, profilering

1. Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?

In het kader van de contractuele relatie dient u de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie en voor het nakomen van de daaraan verbonden contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zijn wij meestal niet in staat om de overeenkomst met u te sluiten of uit te voeren.

2.         In welke mate vindt er een geautomatiseerde besluitvorming/profilering plaats?

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats overeenkomstig het artikel 22 van de AVG of profilering in termen van het artikel 4 Nr. 4 van het AVG.

VIII.     Verwijdering of blokkering van gegevens

Wij nemen de principes van gegevensvermijding en gegevensbesparing in acht.

Daarom slaan wij uw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of dan voorzien is in de verschillende bewaartermijnen waarin de wet voorziet. Na het betreffende doel of verstrijken van deze termijnen worden de overeenkomstige gegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist. Voor zover de verwerking op een toestemming is gebaseerd, vervalt het doel van de toestemming gewoonlijk wanneer deze door intrekking of het verstrijken van de termijn komt te vervallen. Voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, gebeurt dit regelmatig bij de volledige uitvoering van de overeenkomst en na het verstrijken van de opslagverplichting, die met name voortvloeien uit het Wetboek van Koophandel of het Belastingwetboek.

IX.       Welke rechten inzake gegevensbescherming hebt u?

U heeft het recht van toegang uit hoofde van artikel 15 van het AVG, het recht op correctie uit hoofde van artikel 16 van het AVG, het recht op annulering uit hoofde van artikel 17 van het AVG, het recht op beperking van de verwerking uit hoofde van artikel 18 van het AVG, het recht van bezwaar uit hoofde van artikel 21 van het AVG en het recht op doorgifte van gegevens uit hoofde van artikel 20 van het AVG.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om deze rechten uit te oefenen.

Bovendien kan beroep worden aangetekend bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 van het AVG in samenhang met § 19 van de federale wet inzake gegevensbescherming). Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) en hun adres is te vinden onder:

www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 X.       Onze functionaris voor gegevensbescherming

Hebt u vragen over deze verklaring of over de gegevensbescherming bij Villeroy & Boch AG, dan kunt u direct contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming:

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

Villeroy & Boch AG

Functionaris voor gegevensbescherming

Saaruferstraße

66693 Mettlach

Telefoon +49 (0) 68 64 / 8 10

[[email protected]]

XI.       Wijziging van onze bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring van gegevensbescherming af en toe aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten aan te brengen in de verklaring van gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring van gegevensbescherming geldt dan vanaf uw eerstvolgende bezoek.

laatste actualisering: 07.04.2022