Gegevensbescherming

Het verheugt ons dat u belangstelling heeft voor onze website. De bescherming van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

1                Verantwoordelijke functie en contactpersoon

Verantwoordelijke functie voor wat betreft privacywetgeving is:

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Duitsland

2                Contactpersoon privacybeleid

Neem bij vragen over het verzamelen, verwerken of het gebruik van uw persoonsgegevens, voor inlichtingen, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens of intrekking van verleende toestemmingen per e-mail contact op met:service.datenschutz(at)villeroy-boch.com.

3                Bezoek aan onze website

U kunt onze website bezoeken zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. We gebruiken alleen toegangsgegevens die niet naar personen te herleiden zijn, zoals de naam van uw internet service provider, de website van waaruit u ons bezoekt, browsertype /-versie en taal met technische informatie of de naam van het opgevraagde bestand. Deze gegevens zijn technisch nodig zijn om ons assortiment te kunnen leveren  en zijn niet te herleiden naar uw persoonlijke identiteit. We slaan deze informatie op en bewerken deze alleen ter verbetering van ons assortiment.

4                Inkoop op onze website

4.1            Account

Een gratis account geeft u de mogelijkheid om optimaal te profiteren van onze website en is een voorwaarde voor bestellingen. Om een ​​rekening te openen hoeft u alleen uw voor-en achternaam, e-mailadres en een wachtwoord naar keuze in te voeren. Toegang tot uw gecreëerde account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. De toegang tot uw informatie wordt dus altijd vertrouwelijk behandeld. Sluit het browservenster wanneer u klaar bent met de communicatie met ons en vooral als u uw computer deelt met andere personen.

Na aanmelding voor de nieuwsbrief via het dubbele opt-in proces wordt uw e-mailadres alleen gebruikt met uw toestemming voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden.

4.2            Inkoop

Onze website biedt ook de mogelijkheid om handig te kunnen winkelen. Voor het afsluiten van het contract en de (af)levering is het invoeren van uw factuur-, een eventueel ander afleveradres en een telefoonnummer verplicht. Vervolgens moet u een keuze maken uit verschillende betalingsmogelijkheden en als gevolg daarvan mogelijke extra gegevens zoals de gegevens van uw creditcard, invoeren. Wij gebruiken de informatie die u verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uitsluitend voor het uitvoeren en afwikkelen van uw bestelling. Indien wij vooraf acties uitvoeren die voor ons financiële consequenties hebben, willen we een bewijs van kredietwaardigheid om onze rechtmatige belangen te beschermen; daartoe kunnen wij een credit check uitvoeren op basis van wiskundig-statistische methoden. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen wordt met uw legitieme belangen rekening gehouden. Uw persoonsgegevens worden in het bestelproces beveiligd via internet verzonden. Wij beveiligen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, beschadiging, onrechtmatige toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Tegelijk met de afronding van het contract en de volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de belasting- en handelsrechtelijke voorschriften verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebben ingestemd met verder gebruik van uw gegevens. We wijzen erop dat de tekst van het contract na het afsluiten ervan door Villeroy & Boch AG wordt opgeslagen. U kunt de tekst van het contract bekijken via de link in de bevestigingsmail.

4.3            Privilege Club

Als lid van de Privilege Club neemt u deel aan het klantenloyaliteitsprogramma van Villeroy & Boch. Hiertoe is een overeenkomstige registratie met de gevraagde persoonsgegevens vereist. Wij slaan uw wachtwoord op voor uw Privilege Club-account en de aankopen die u doet naast de persoonlijke informatie die u tijdens uw registratie hebt verstrekt.

Door uw lidmaatschap profiteert u van talrijke voordelen, die u in detail kunt lezen in de deelnemingsvoorwaarden van de Privilege Club. U ontvangt ook bonuspunten voor alle aankopen die in aanmerking komen voor een bonus en één keer per jaar naar u worden gestuurd in de vorm van een cadeaubon. Daarnaast ontvangt u om de twee maanden via een speciale nieuwsbrief informatie over exclusieve Privilege Club-acties en evenementen.

4.4            Nieuwsbriefdienst

Als u zich expliciet hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw gegevens om u regelmatig informatie te sturen over nieuwe producten, actuele aanbiedingen, wedstrijden en onze talrijke klantenservice.

U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen door deze schriftelijk te richten aan Villeroy & Boch AG, Klantenservice, Saaruferstraße 1-3, D-66693 Mettlach of door een e-mail te sturen naar service.benelux(at)villeroy-boch.com

5                Gebruik van cookies

Op diverse webpagina’s gebruiken wij cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit gaat om kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer van uw harde schijf verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw computer en maken het ons mogelijk om uw computer bij uw volgende bezoek weer te herkennen (zogeheten permanente cookies). Deze cookies worden gebruikt om u met uw gebruikersnaam te verwelkomen en zorgen ervoor dat u bij vervolgbestellingen niet opnieuw uw wachtwoord hoeft in te voeren of formulieren met uw gegevens hoeft in te vullen.

6                Openbaarmaking van persoonsgegevens

De door u ingegeven gegevens worden enkel doorgegeven om de opdracht te kunnen uitvoeren, d.w.z. aan ondernemingen binnen de groep, aan expeditiefirma's of aan betalingsdienstverleners, of wanneer we daar wettelijk toe verplicht worden.

7                Social Media plugins

Wij gebruiken op onze website plugins o.a. van sociale netwerken facebook.com, van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Twitter.com, van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco CA 94107, USA en google +, van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043, USA. U herkent de plugins op het logo van de desbetreffende netwerk. Door uitsluitend onze website op te roepen wordt geen directe verbinding met de servers van de sociale netwerken opgebouwd of worden er gegevens doorgezonden. De betreffende knop wordt pas actief wanneer u met de cursor naar de weergegeven informatie schuift. De informatie wordt pas door het aanklikken van de button actief. Met een tweede klik kunt u uw review afgeven. Wanneer u de knop hebt geactiveerd worden er verschillende gegevens naar het sociale netwerk gestuurd. Hiertoe kunnen de onder cijfer 3 genoemde bestanden behoren. Als u tegelijkertijd gedurende uw bezoek aan onze site ook bent ingelogd op Facebook, Twitter of Google, is niet niet uitgesloten dat de provider het bezoek aan uw netwerkaccount toewijst. Wanneer u gebruik maken van de plugin-functies (bijv. door te klikken op de knop "bevalt me", of om een commentaar geven), wordt deze informatie eveneens rechtstreeks door uw browser doorgegeven naar het desbetreffende sociale netwerk en eventueel daar opgeslagen. Doel en reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door de netwerken kunnen door het privacybeleid van Facebook, Twitter en Google worden verwijderd.

8                Google Analytics en door Google ondersteunde reclame

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Ook Google Analytics gebruikt cookies. Het gaat hierbij om cookies van google zelf (Google Analytics cookies) en zogenaamde dubbelklikcookies (DoubleClick cookies). De informatie die door die cookies wordt verzameld via uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google Inc. in de USA en daar opgeslagen. Google gebruikt die informatie om uw gebruik van de website voor ons te beoordelen, om verslagen op te stellen van de websiteactiviteiten en om meer diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet, in het bijzonder functies voor Display-reclame, remarketing, berichten over impressies in het Google Display-netwerk, de integratie van DoubleClick Campaign Manager of Google Analytics-boodschappen over demografische kenmerken en interesses. Google mag deze informatie ook aan derden overdragen, tenzij dit wettelijk voorgeschreven is verboden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres combineren met met andere gegevens waarover Google beschikt. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, met inbegrip van de functies van Universal Analytics. Universal Analytics maakt het mogelijk om de activiteiten op onze website op verschillende apparaten te analyseren (bijvoorbeeld bij toegang via een laptop en later via een tablet). Dit wordt mogelijk gemaakt door het toewijzen van een pseudoniem-User-ID aan een gebruiker. Er worden echter geen persoonlijke gegevens naar Google doorgestuurd. Ondanks het feit dat er met Universal Analytics extra functies aan Google Analytics worden toegevoegd, vormt dit geen beperking van de maatregelen inzake privacy. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat Google de informatie van de over u verzamelde gegevens gebruikt zoals hierboven en voor het bovengenoemde doel beschreven.

We willen u erop wijzen dat onze website Google Analytics de extensie "anonymizeIp ()" gebruikt om de bescherming van gegevens te verbeteren. IP-adressen worden alleen verkort geregistreerd en verder verwerkt. Daarmee wordt een directe persoonlijke betrokkenheid bij de analyse van het gebruik van onze website uitgesloten. U kunt het installeren van cookies door Google Analytics via een bepaalde instelling van uw browser voorkomen.

Zo kunt u uw recht (ook voor de toekomst) uitoefenen om bezwaar te maken tegen de gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik van Google Analytics. Hiervoor kunt u de opt-out browser add-on voor Google Analytics installeren. U voorkomt hiermee, dat Google Analytics informatie over uw website-bezoeken opslaat. Meer informatie en instructies over het downloaden en installeren van deze deactiverings add-on kunt u hieг (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) vinden.

U kunt Google Analytics voor Display-reclame uitschakelen en de weergaven in het Google Display-netwerk aanpassen door de weergave-installingen op te roepen: https://www.google.de/settings/ads

9                Econda

Om de vormgeving af te stemmen op de wensen van de klant en om onze website te optimaliseren, worden met behulp van oplossingen en technologieën van de firma econda GmbH (www.econda.de) geanonimiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen, en uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen gecreëerd. Voor dit doel kan gebruik worden gemaakt van cookies die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruikersprofielen worden echter zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet gekoppeld aan de gegevens over de drager van het pseudoniem. Vooral IP-adressen worden onmiddellijk na het moment van informatievergaring onherkenbaar gemaakt, zodat het niet mogelijk is gebruikersprofielen aan IP-adressen te koppelen. Bezoekers van deze website kunnen hier (http://www.econda.com/econda/company/data-protection/revocation-of-data-storage) te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken tegen deze gegevensregistratie en -opslag.

10             Verwijdering van uw gegevens en recht op informatie

Voor zover uw gegevens voor de voornoemde doeleinden niet meer nodig zijn, worden ze verwijderd. Indien gegevens om juridische redenen moeten worden bewaard, worden ze geblokkeerd De gegevens zijn dan niet meer beschikbaar voor verder gebruik.

Volgens de Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u recht op kosteloze inzage in uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en in het voorkomende geval recht op correctie, blokkering of verwijdering van die gegevens. U kunt zich daartoe richten tot het boven weergegeven adres.

11             Wijzigingen van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te veranderen. De actuele versie van het privacybeleid is altijd beschikbaar op www.villeroy-boch.com/datenschutz.

Stand: 24.10.17