Onderhoud en verzorging


Geen of slechts een gering gebruik van de spa

Het is denkbaar dat er periodes zijn waarin u uw spa niet regelmatig gebruikt. Neem in dat geval het volgende in acht:

Geen gebruik gedurende twee tot zes weken

Als u de spa langer dan twee weken niet gebruikt, stel de temperatuur dan in op de laagste stand van 26°C of zet de spa in de modus “Away from Home” (niet thuis). Het verlagen van de temperatuur vermindert het stroomverbruik. Maar u moet de temperatuur wel ca. vier uur vóór gebruik hoger instellen om de spa weer tot 38°C te verwarmen.

BELANGRIJK: Reinig het water ook regelmatig in tijden waarin u de spa weinig of niet gebruikt, zoals beschreven in het hoofdstuk “Watersamenstelling”.

BELANGRIJK: Zorg er – door visuele controles – ook in tijden waarin u de spa niet gebruikt voor dat hij correct werkt en reinig het water zoals beschreven in het hoofdstuk “Watersamenstelling”. Anders kunnen er aan spa en apparaten corrosie, vlekken en/of ketelsteen ontstaan. Bij temperaturen onder het vriespunt kunnen de leidingen en apparaten van een niet correct functionerende spa door ijsvorming worden beschadigd. Als de spa niet wekelijks kan worden gecontroleerd en onderhouden, kunt u overwegen om het bad klaar te maken voor de winter.

Zo maakt u uw spa winterklaar

Zo maakt u uw spa winterklaar (geen gebruik gedurende langer dan zes weken) 

Als u van plan bent om de spa langer dan zes weken niet te gebruiken of wanneer tijdens uw afwezigheid de spa niet wekelijks kan worden onderhouden, zet hem dan in de modus "Away from Home" (niet thuis). Bij een langere afwezigheid kunt de spa ook winterklaar maken. Volg de onderstaande aanwijzingen om de spa ‘winterklaar’ te maken.

Winterklaar maken

WAARSCHUWING: Voordat u uw spa laat ‘overwinteren’ moet u een intensieve desinfectie van de spa uitvoeren, zoals beschreven in het hoofdstuk “Watersamenstelling”. Zo voorkomt u de vorming van bacteriën, algen en schimmels in de leidingen waarin zich na het laten aftappen van het water voor de winter nog restwater kan bevinden.

NB: Uw spa beschikt over een vorstbeveiligingsmodus. Zodra er buitentemperaturen worden gesignaleerd die potentieel onder het vriespunt liggen, controleert het besturingssysteem de watertemperatuur. Als het water moet worden verwarmd ter bescherming tegen bevriezing, wordt uw spa in sommige gevallen ingeschakeld en verwarmt dan totdat er een bepaalde temperatuur is bereikt. In dit geval verschijnt er een melding op het hoofdbedieningspaneel, dat deze modus is geactiveerd.

Stap 1: Tap het water af.

Stap 2: Als uw spa over JetPaks beschikt, zet alle onderste ventielen open zodat het water uit elk JetPak kan wegstromen. Als de spa volledig geleegd is, sluit u de ventielen, voordat u met stap 3 begint.

Stap 3: Gebruik een natzuiger om het resterende water uit de leidingen te verwijderen, door het uiteinde van de zuigerbuis op elke ring van de onderjets in de spa te houden. Onderjets zijn alle jets die zich op of onder de hoogte van de zittingen bevinden.

Stap 4: Verwijder de afvoerdop van de pomp(en) maak alle pvcbuisaansluitingen in de motorruimte los. Plaats de afvoerdoppen pas weer terug en draai de buizen pas weer aan zodra u de spa weer wilt gebruiken.

Stap 5: Reinig de spakuip en zo nodig de JetPaks.

Stap 6: Verwijder het/de filterelement(en), reinig hem/ze en plaats hem/ze vervolgens weer terug.

Stap 7: Maak de spa-afdekking vast met behulp van de spanriemen en het vergrendelingssysteem. Leg in gebieden met zware sneeuwval een groot stuk multiplex (of iets dergelijks) bovenop de afdekking van de spa om de afdekking te ondersteunen bij het dragen van het gewicht van de sneeuw. Verwijder na elke sneeuwbui de sneeuw van de afdekking.

WAARSCHUWING: Voorkom dat er water achterblijft tussen de aanzuigopening op de bodem en de filterbuis. Gebruik een stof/waterzuiger om het resterende water uit de buis te halen. Plaats hiervoor het uiteinde van de stofzuigerbuis over de filteropening heen. Ontkoppel bij een spa met twee pompen eerst het ene filter m.b.v. een tennisbal, en zuig vervolgens het water eruit. Of giet 2 à 4 liter antivriesmiddel (bijv. RV-antivries) in de filteropening.

NB: Gebruik een niet-giftig antivriesmiddel (zoals RVantivries), dat niet hoeft te worden verwijderd als u het bad weer in gebruik neemt.

Vorstbeveiliging

In regio’s waarin de temperaturen onder –15°C kunnen zakken, wordt aanbevolen een 5 cm dikke plaat van isolatiemateriaal of een deken aan de achterzijde van de deur van het apparaatvak te bevestigen. 

BELANGRIJKE AANWIJZING: Zodra de buitentemperaturen overdag 15,6°C bereiken, moet deze isolatie weer worden verwijderd om oververhitting van de aggregaten te voorkomen.

Onderhoud van de spa-afdekking

WAARSCHUWING: Een niet of ondeskundig vastgemaakte of beschadigde afdekking kan een veiligheidsrisico voor kinderen vormen en kan bovendien schade of letsel veroorzaken, bijv. wanneer zij door de wind wordt weggeblazen. Verwijder de afdekking altijd in zijn geheel voordat u van de spa gebruik gaat maken

BELANGRIJK: Ga niet op de afdekking zitten of staan en zet er ook geen voorwerpen op die hem zouden kunnen beschadigen. Verwijder voorzichtig sneeuwophopingen van meer dan 5 cm. Maak de afdekking altijd vast met alle sluitingen wanneer zij niet wordt gebruikt, ongeacht of de spa leeg is of gevuld met water.

Reiniging van de spa-afdekking

Reinig de spa-afdekking minstens eens per maand.

Stap 1: Spuit de volledige afdekking met behulp van een tuinslang met water schoon.

Stap 2: Spoel vuil, zand en vreemde elementen van de afdekking af.

Stap 3: Zorg ervoor de afdekking niet aan te raken of er iets op uit te smeren zolang deze nog nat is.

Stap 4: Laat de afdekking in de open lucht drogen.

Stap 5: Vergewis u ervan dat de afdekking goed is bevestigd.

NB: Als het water bij het schoonspuiten niet van de afdekking afdruipt en de afdekking donkere plekken vertoont, gebruik hier dan een niet op aardolie gebaseerd spa-onderhoudsmiddel. Volg daarbij de aanwijzingen van uw officiële Villeroy & Boch speciaalzaak op.

NB: Gebruik aanstekerbenzine om boomhars te verwijderen. Maak er spaarzaam gebruik van. Breng vlak daarna een geschikt onderhoudsmiddel op de plek op.

NB: Voeg voor een extra grondige reiniging ca. 60 ml milde zeep toe aan 3,785 liter warm water. Reinig de stof met een zachte borstel. Spoel de afdekking grondig schoon en laat haar in de open lucht drogen. Gebruik een spa-onderhoudsmiddel (nooit een product op basis van aardolie) om de afdekking t

Onderhoud van de spa-ombouw

De EternaWood™ ombouw is ontworpen voor jarenlang onderhoudsvrij gebruik. Gebruik voor de normale reiniging een mild afwasmiddel. Neem bij hardnekkige vlekken contact op met uw officiële Villeroy & Boch speciaalzaak.

Verzorging van de spa

De spa-afdekking is een belangrijke bescherming voor uw spa en draagt ertoe bij dat u zo lang mogelijk plezier van uw apparaat hebt. Daarom adviseren wij de afdekking altijd op de spa te plaatsen als u hem niet gebruikt. Uw spa wordt het beste beschermd als de afdekking helemaal naar beneden wordt getrokken en het bad zoveel mogelijk wordt bedekt.

Algemene reiniging

Voor de normale reiniging kunt u een mild afwasmiddel, een glasreiniger of een ander product gebruiken dat wordt aanbevolen door uw officiële Villeroy & Boch speciaalzaak. Gebruik voor hardnekkige vlekken een milde acrylreiniger of een mild 38 chemisch reinigingsmiddel. Breng deze schoonmaakmiddelen op met een zachte vochtige doek of spons. Spoel de gereinigde plekken grondig schoon en droog deze met een schone doek. Om hardnekkige watervlekken en lichte krassen te verwijderen en uw spakuip te beschermen kunt u contact opnemen met uw officiële Villeroy & Boch speciaalzaak.

Een vuilrand verwijderen

Bij normaal gebruik van de spa hopen zich olie, lotions en haarverzorgingsmiddelen aan het wateroppervlak op. Deze kunnen een vuilrand achterlaten aan de binnenzijde van de spakuip. Met een spa-reiniger of een vergelijkbaar reinigingsmiddel kan deze vuilrand gemakkelijk worden verwijderd. Gebruik geen reinigingsmiddelen die zeepschuim in het water achterlaten.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat reinigingsalcohol, aceton (nagellakremover), nagellak, chemische oplosmiddelen, lakverdunner, benzine, dennenolie, schuurmiddelen of overige huishoudelijke chemicaliën nooit in contact komen met het oppervlak van uw spakuip. Bij gebruik van dergelijke middelen vervalt de garantie.

Overige onderhoudsinstructies

Reiniging en onderhoud van de hoofdsteunen

Reinig regelmatig de hoofdsteunen met een mild reinigingsmiddel, water en een schone doek. Gebruik voor de maandelijkse verzorging geen product op basis van aardolie. Volg daarbij de aanwijzingen van uw Villeroy & Boch speciaalzaak. Dit behoudt de waterafstotendheid en de glans van de hoofdsteunen.

BELANGRIJK: Verwijder de hoofdsteunen tijdens een intensieve desinfectie van de spa of als het gehalte aan reinigingsmiddelen zeer hoog is. Laat de afdekking na de intensieve desinfectie ten minste dertig minuten lang open staan om de hoofdsteunen te beschermen tegen de dampen.

NB: Een te veelvuldig gebruik van desinfecterende middelen of een te hoog gehalte aan reinigingsmiddelen kan een verkleuring van de hoofdsteunen veroorzaken. Deze schade valt niet onder de Villeroy & Boch garantie.

Zuigen van de spa

Af en toe komen er vreemde elementen terecht op de bodem van de spa – door de wind, van bomen of gebruikers. Het filtersysteem verwijdert de kleinere verontreinigingen. Vuil dat te groot of te zwaar is, moet echter worden verwijderd met behulp van een spa-stofzuiger. Als u niet over een spazuiger beschikt, neem dan contact op met uw officiële Villeroy & Boch speciaalzaak.

Reiniging van de JetPak™ leidingen

Voor een optimale verzorging van de spa moeten elke keer als u het water ververst, alle JetPak worden verwijderd. Reinig de Aqua & Air unit aan de achterzijde (zwart) met een oppervlaktereiniger voor spa’s en een lange zachte borstel. Meer informatie over de reiniging van het JetPak acryloppervlak is te vinden in het hoofdstuk “Verzorging van de spakuip”.

Vervanging van het ozonreinigingssysteem

Uw Villeroy & Boch spa kan optioneel beschikken over een WellSpring High Output ozonreiniging. Als u een regelmatige onderhoudsbeurt of een vervanging wenst, neem dan contact op met uw officiële Villeroy & Boch-speciaalzaak.

Uw Villeroy & Boch spa kan optioneel beschikken over een moderne EOS ozonreiniging. Voor een langdurig behoud van deze ozonreiniging moet het ozonfilterelement ongeveer om de 2 jaar worden vervangen. Als u reservefilters en meer informatie nodig hebt, kunt u terecht bij uw officiële Villeroy & Boch speciaalzaak.

Lampjes en LED’s vervangen

Neem voor reparaties contact op met uw leverancier van Villeroy & Boch spa’s.

Filterreiniging

We raden u aan het (de) filterelement(en) elke drie tot zes weken schoon te maken, of zo vaak als nodig is. Spa’s met het optionele circulatiepompsysteem, moeten mogelijk afhankelijk van gebruik en plaatselijke waterkwaliteit vaker worden gereinigd.

Filterelementen vervangen

Na herhaalde reiniging moeten versleten filterelementen worden vervangen. Gebruik uitsluitend originele filterelementen van Villeroy & Boch om de garantie te behouden. Volg de onderstaande instructies bij het reinigen of vervangen van filterelement(en).

LET OP! Gebruik de spa nooit zonder filter(s).

Stap 1: Koppel de spa los van de netvoeding.

Stap 2: Verwijder de filterafdekking en de afneembare filterplaat.

Stap 3: Verwijder het/de lamellen-filterelement(en) door de kap(pen) van de filterkern(en) tegen de wijzers van de klok in te draaien, en schuif vervolgens het/de element(en) van de filterkern omhoog.

Stap 4: Gebruik voor reiniging van filterelementen een tuinslang met een spuitmond of een hogedrukreiniger. Bewerk elke lamel van het element eerst aan de binnenzijde van boven naar beneden, vervolgens aan de buitenzijde van boven naar beneden.

  • Om opgehoopte resten van zonnebrandcrème of lichaamsolie te verwijderen, moet u het/de filterelement(en) laten weken in warm water met een filterreiniger of een schoonmaakmiddel.
  • Voor het verwijderen van kalkresten laat u het/de filterelement(en) weken in een kunststofvat met een oplossing van zoutzuur en water in de verhouding 1:10. Kalkresten wijzen op een hoge pH-waarde van het water in de spa, die moet worden aangepast.

NB: Voordat resten kalk of mineralen met een zuurhoudend product worden verwijderd, moet(en) de filter(s) met een filterreiniger/ ontvettingsmiddel worden gereinigd.

Stap 5: Plaats de filterelementen weer terug. Zorg er hierbij voor dat het lamellenelement precies in de filterkern wordt ingebouwd. Plaats vervolgens de filterkernkap(pen), de filtervoorwand en de filterafdekking weer terug.

Stap 6: Sluit de spa weer aan op de stroom.

BELANGRIJK: Bij gebruik van een borstel voor de reiniging van een filterelement kan dit worden beschadigd.