Deelnamevoorwaarden

Organisator van de prijsvraag “Win je bestelling“ is Villeroy & Boch AG, Saaruferstraße 1-3, 66693 Mettlach.

De prijsvraag begint op 15-6-2021 en eindigt op 30-6-2021 om 0:00 uur Midden-Europese tijd.

Het maximale vergoedingsbedrag per overwinning is beperkt tot €2.000.

 

  • 1 Deelnemers

(1) In aanmerking komen voor deelname zijn personen die op het moment van deelname lid zijn van de klantenclub "Privilege Club" van Villeroy & Boch AG, ten minste 18 jaar oud zijn en woonachtig in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Frankrijk, Luxemburg of het Verenigd Koninkrijk zijn.

(2) De deelname aan de prijsvraag is gratis en vrijwillig, maar is afhankelijk van een bestelling in de Villeroy & Boch online shop.

(3) Medewerkers van de firma Villeroy & Boch AG en hun familieleden zijn van deelname uitgesloten.

(4) Om aan de actie deel te nemen, moeten alle persoonlijke gegevens beslist naar waarheid worden ingevuld. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens. Indien de informatie niet waarheidsgetrouw of onvolledig is, kan de betreffende persoon van de prijsvraag worden uitgesloten.

  • 2 Uitvoering en afhandeling

(1) Om deel te nemen aan de prijsvraag, moet u voordat u een bestelling plaatst inloggen op uw Privilege Club klantenaccount in de Villeroy & Boch online shop of u voor de Privilege Club aanmelden. Na het plaatsen van een bestelling in de online shop van Villeroy & Boch, moet het verzoek om deel te nemen aan de prijsvraag actief worden bevestigd door een haakje in een selectievakje te plaatsen. Door het plaatsen van het haakje in het selectievakje accepteert u de deelnamevoorwaarden en bevestigt u dat aan alle voorwaarden voor deelname is voldaan.

Deelname is niet aan een minimale bestelwaarde gekoppeld, maar een bestelling in de online shop van Villeroy & Boch als Privilege Club-klant die is ingelogd op het klantenaccount is vereist.

2 ) De winnaar ontvangt een volledige terugbetaling van de totale aankoopprijs die hij/zij heeft betaald met behulp van de betaalmethode die voor de bestelling is gebruikt, echter maximaal €2.000 per winnaar. De totale aankoopprijs omvat het factuurbedrag inclusief verzendkosten, exclusief eventuele latere terugbetalingen vanwege een gedeeltelijke of volledige herroeping of opzegging.

(3) Er worden in totaal 3 winnaars geloot op basis van alle deelnemers. Deze trekking is willekeurig.

(4) De winnaars krijgen uiterlijk op 30-8-2021 per e-mail bericht.

(5) De organisatie en terugbetaling van de aankoopprijs wordt geregeld door Villeroy & Boch.

(6) De deelnemers verklaren zich ermee akkoord dat hun naam en woonplaats in geval van het winnen van de prijs op de website van Villeroy & Boch en op de Villeroy & Boch Facebook-fanpage en Instagram-kanaal worden gepubliceerd.

  • 3 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor schade (met uitzondering van schending van leven, lichaam en gezondheid) is Villeroy & Boch uitsluitend aansprakelijk voor zover schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid of schuldig verzuim van wezenlijke contractverplichtingen door Villeroy & Boch, hun medewerkers of hun hulppersoneel. Dit geldt ook voor schade die voorkomt uit verzuim van verplichtingen bij contractonderhandelingen en de uitvoering van ongeoorloofde handelingen. Een verdergaande aansprakelijkheid met betrekking tot schadevergoeding is uitgesloten.

De aansprakelijkheid is, behalve bij schade die wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, bij schending van wezenlijke contractverplichtingen of bij schending van leven, lichaam en gezondheid door Villeroy & Boch, hun medewerkers of hun hulppersoneel begrensd tot de bij de contractovereenkomst normaal gesproken te voorspellen schade en voor het overige wat de hoogte betreft beperkt tot de typisch geldende te voorspellen schade. Dit geldt ook voor indirecte schade, met name misgelopen winst.

De bepalingen van de productaansprakelijkwetgeving blijven onverlet.

  • 4 Voortijdige beëindiging van de prijsvraag

Villeroy & Boch behoudt zich het recht voor de prijsvraag te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging en zonder vermelding van redenen te onderbreken of te beëindigen. Van dit recht kan de firma Villeroy & Boch vooral gebruikmaken wanneer een correct verloop van de prijsvraag om technische of juridische redenen niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van een hacker-aanval op de website van de prijsvraag. De deelnemers kunnen op grond hiervan geen aanspraken doen gelden.

  • 5 Privacyverklaring voor deelname aan de prijsvraag

(1) Om deel te nemen aan de prijsvraag, is het noodzakelijk dat de deelnemer/de deelneemster de persoonlijke informatie verstrekt die bij registratie wordt gevraagd.

(2) Villeroy & Boch zal de door de deelnemer/deelneemster verstrekte gegevens t.b.v. de uitvoering van de prijsvraagactie verzamelen, verwerken en gebruiken.

(3) Extra informatie over het thema bescherming van persoonsgegevens, met name voor de verzameling en het gebruik van hun gegevens bij het bezoek van onze website, ontvangt u ook in de algemene informatie over privacybescherming van Villeroy & Boch op: http://www.villeroy-boch.de/datenschutz.html

  • 6 Slotbepalingen

(1) Het recht op een prijs is niet overdraagbaar.

(2) Bezwaar via juridische weg is uitgesloten.

(3) Op deze overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht. Dwingende bepalingen van het land waarin de consument gewoonlijk verblijft worden hierdoor niet aangeta

Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van het product aan de winkelwagen. Probeer het nog eens.